Træfældning

Træfældning

 

Uanset hvilke forhold der gør sig gældende for netop dit træ, sikrer Birchs Træservice altid, at dit træ kommer ned på den sikreste og mest effektive måde. Vi har bred erfaring med fældningsteknikker og -grej, der gør, at vi sikkert kan fjerne selv de mest vanskelige træer.
De meste gængse teknikker til træfældning er:

 

 

Manuel Fældning (Fældning fra jorden):

 

 

Manuel Fældning (Fældning fra jorden):
Den traditionelle løsning. Vi fælder ved hjælp af hængslet fældning træet ved jorden. Træfældning fra jorden er fuldt ud kontrolleret, men det kræver, at der er god faldplads omkring træet.

 

Sektionsfældning (Fældning vha. træklatring):

 

 

Sektionsfældning (Fældning vha. træklatring):
Træets skæres ned i små håndterbare stykker eller nedfires langsomt ved hjælp af reb, så man undgår skader på bebyggelse eller andet materiel. Denne metode refereres ofte til som ”topkapning”.

 

 

 

 

 

 

 

Forsikring

____________

Kontakt
_________

Følg os på Facebook

_____________________

Vi er forsikret hos Danske Forsikring, hvor både person- og materialeskader er dækket.