Træpleje

Træpleje

 

Hos Birchs Træservice arbejder vi for sikre og flotte træer. Vi sætter vi en ære i at pleje og tilpasse træer, så de fremstår smukkest muligt i omgivelserne, og vi har stor erfaring med forskellige trætyper og komplicerede beskæringer.

 

Beskæring

Beskæring fortages helst uden for løvfald og løvspringsperioden. Det er her, træet taget bedst tåler beskæringen, og du får mest muligt glæde af resultatet.

Birchs træservice kan hjælpe dig med din beskæringsopgave hvadenten du ønsker mere lys, æstetik eller en strukturel forbedreing og styrkning af dit træ.

Bemærk! Vi anbefaler, at beskæring ikke foregår via topkapning, hvor toppen af træet fjernes. Det er hverken kønt eller sundt for træet, som på sigt vil dø af indgrebet. Vi vil altid kunne finde en bedre beskæringsløsning. Kontakt os for en konkret vurdering. Sammen finder vi den bedste løsning for netop dit træ, så det holder sig sundt og smukt.

 

Stormskader

Storme forårsager ofte skader på træer i form af knækkede grene og nedfald i bebyggelse. Hos Birchs Træservice kan vi både hjælpe dig før og efter, du bliver ramt af stormskader.

 

 

 

Rådgivning

Vi tilbyder rådgivning om træpleje, og vi har både de faglige og æstetiske forhold med i vores vurdering af dit træ. På den måde kan du få et både sundt og smukt velplejet træ, og løbende træpleje er en billig og forsvarlig både at bevare sit træ på.

 

Et træ kan være farligt, hvis det har lidt skade på grund af f.eks. slid, sygdom eller storm. Skaderne kan være både synlige og usynlige, men ved at opdage dem i tide er det muligt at bevare dele af træet.

Løbende træpleje styrker og bevarer dit træ, så det står stærkt og skønt, men det hænder, at et træ er mere sygt, end det fremstår og derfor kan forvolde skade på mennesker eller materiel. Hvis det er tilfældet, tilbyder vi professionel træfældning.

Forsikring

____________

Kontakt
_________

Følg os på Facebook

_____________________

Vi er forsikret hos Danske Forsikring, hvor både person- og materialeskader er dækket.